شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  پوشش فلزی » اشکال گسکت متال جکت
اشکال گسکت متال جکت

 

شکل زیر انواع شکل گسکت های متال جکت را نشان می دهد


اشکال گسکت متال جکتمحل قرارگیری گسکت

 

در تصویر زیر محل قرارگیری این نوع گسکت ها که عموماً در مبدل های حرارتی مورد استفاده قرار می گیرند مشخص گردیده است.


محل قرارگیری گسکت    گسکت متال جکت

    گسکت دابل متال جکت

    اشکال گسکت متال جکت

    جدول متريال

    نحوه نصب گسکت متال جکت

    ابعاد گسکت متال جکت


 پوشش فلزی 


کلمات کلیدی

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , فروش جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند 316 , قیمت جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , لوله خرطومی آلومینیومی , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند درزدار , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند بدون درز , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند 321