شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  پوشش فلزی » جدول ابعاد گسکت متال جکت
جدول ابعاد گسکت متال جکت

 

ابعاد دقیقی از گسکت های متال جکت با توجه به تصویر زیر


جدول ابعاد گسکت متال جکت


Pressure Class 150 - 400 Lbs
NPSd1d2
150 Lbs300 Lbs400 Lbs
1/223.844.550.850.8
3/431.85463.563.5
136.563.569.969.9
467379.479.4
52.482.692.192.1
273.2101.6108108
85.9120.6127127
3107.8133.4146.1146.1
4131.8171.5177.8174.7
5152.4193.8212.8209.5
6190.5219.1247.7244.5
8238.3276.3304.8301.7
10285.8336.6358.8355.6
12342.9406.4419.1415.9
14374.7447.7482.6479.5
16425.5511.2536.6533.4
18489546.1593.7590.6
20533.4603.3650.9644.5
24641.4714.4771.6765.3
NPSd1150 Lbs300 Lbs400 Lbs
d2
    
Pressure Class 600 - 2500 Lbs
NPSd1d2
600 Lbs900 Lbs1500 Lbs2500 Lbs
1/223.850.860.460.466.8
3/431.863.566.766.773.1
136.569.976.276.282.5
4679.485.885.8101.6
52.492.195.395.3114.3
273.2108139.7139.7143
85.9127161.9161.9165.1
3107.8146.1165.1171.5193.8
4131.8190.5203.2206.5231.9
5152.4238.2244.6250.9276.3
6190.5263.6285.8279.4314.5
8238.3317.5355.6349.3384.3
10285.8396.9431.8431.8473.2
12342.9454.1495.3517.6546.1
14374.7489517.6574.7-
16425.5562571.5638.2-
18489609.6635701.8-
20533.4679.5695.5752.5-
24641.4787.4835.1898.6-
NPSd1600 Lbs900 Lbs1500 Lbs2500 Lbs
d2
    گسکت متال جکت

    گسکت دابل متال جکت

    اشکال گسکت متال جکت

    جدول متريال

    نحوه نصب گسکت متال جکت

    ابعاد گسکت متال جکت


 پوشش فلزی 


کلمات کلیدی

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , فروش جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند 316 , قیمت جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , لوله خرطومی آلومینیومی , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند درزدار , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند بدون درز , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند 321