شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  کیت عایقی » کیت عایقی سری E
کیت عایقی سری E یا Full Face

 

کیت عایقی سری E

این کیت از هر دو سمت فلنج کاملاً محافظت می کند. قطر گسکت برابر با قطر خارجی فلنج می باشد. این مشخصه مانع از تجمع مواد خارجی در فضای بین دو سمت فلنج می شود و از این روی یک ایزولاسیون کاتدیک کامل را ایجاد می کند.


    کيت عايق فلنج

    کيت عايق سري E

    کيت عايق سري F

    کيت عايق سري D

    کاربري کيت عايقي فلنج


 کیت عایقی 


کلمات کلیدی

جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , فروش جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند 316 , قیمت جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند , لوله خرطومی آلومینیومی , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند درزدار , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند بدون درز , جدول ابعاد گسکت اسپیرال وند 321